Laser & Photonics Reviews cover!

Krzysztof Tyszka, Magdalena Furman, Rafał Mirek, Mateusz Król, Andrzej Opala, Bartłomiej Seredyński, Jan Suffczyński, Wojciech Pacuski, Michał Matuszewski, Jacek Szczytko, Barbara Piętka Leaky Integrate-and-Fire Mechanism in Exciton–Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons Laser Photonics Rev.2023, 17, 2100660 https://doi.org/10.1002/lpor.202100660